برگزاری رویدادها

هر مجموعه و نهادی برای معرفی خدمالت و دستاوردها و بررسی عملکرد خود و یا جهت معاشرت و مباحث مارکتینگ و بازاریابی خود احتیاج به برگزای همایش و رویدادهای کوچک، متوسط و بزرگ دارد که مجموعه سپنج می تواند در مقام مشاور، مجری و طراح سیاست ها و روند اجرایی آن به علاقمندان حوزه های مختلف کسب و کار و اطلاع رسانی، وارد عمل شود و نسبت به هرچه بهتر اجرا شدن مراسم های مذکور اقدام نماید.