بسته بندی

 

در تعريف بسته‌بندي آمده است كه به معناي تهيه ظرف محافظ يا سيستمي كه سلامت كالاي «مظروف» را در فاصله توليد تا مصرف حفظ كند و آن را از ضربات، صدمات، لرزش، فشار و ارتعاش، مصون نگه دارد».

از سوي ديگر بسته‌بندي به مثابه يك فرهنگ بومي، يا ملي و اقليمي سيستمي است كه از سويي موجبات ايجاد ارتباط بين توليد كننده و توزيع كننده را فراهم مي ‌آورد و از سوي ديگر بين آن دو و مصرف كننده ارتباط منظم و قابل اطميناني برقرار مي ‌كند.

با توجه به مطالب فوق مشخص مي‌شود كه به بسته‌بندي بايد با دو ديد كاملاً متفاوت ولي همسو، نگريست، ديدي معطوف به شرح وظيفه يك ظرف در قبال مظروفش و ديدي كه بيشتر جنبه فرهنگي دارد و به نحوي با روحيه، خصلت ها، آداب و رسوم، موقعيت اقليمي و منطقه‌اي كالا و به طور كلي فرهنگ سازنده و كشور توليد كننده آن مربوط مي‌شود.

اين يعني كه بسته ‌بندي، نظامي است مركب كه هم وظيفه حفاظتي دارد و هم نقش فرهنگ ارتباطي را بازي مي ‌كند و واجد جنبه اطلاع رساني است و مي‌ تواند به عنوان يك رسانه، نقش آفريني نمايد.

اما اهمیت بسته بندی شاید بیشتر از منظر تجاری بودن و اثر گذاری آن بر مخاطب مورد بحث و مناقشه باشد و البته مثل همه حوزه های دیگر تبلیغات به تنهایی نمیتواند عامل شکست یا موفقیت یک محصول باشد، هرچند یک بسته بندی بسیار بد می تواند صدمات غیر قابل جبرانی به فروش یک موسسه و کمپانی وارد نماید.

گروه سپنج با تجربه و اشراف بر دو حوزه تبلیغات و بازار و رصد بازخورد مخاطبان به انواع بسته بندی های رایج، آماده است تا با اجرای مناسب بسته بندی و مشاو.ره در چگونگی و ابعاد و اندازه و نوع کاغذ انتخابی و سایر موارد ملزومه، جایگاه شما را در صدر این حوزه حساس حفظ نموده و نسبت به ارتقاء جایگاهتان تلاش نماید.