عکاسی هنری و صنعتی

- تاریخچه و معنا و مفهوم عکاسی صنعتی یا تبلیغاتی


هر عكسی که به معرفی يك محصول، خدمات يا شخصی بپردازد و هدفش متقاعد كردن مخاطب برای تایید موضوع و پیام عکس باشد، عكسی تبليغاتی است. یک عکس ممکن است حاوی پیام‌ها یا بارهای اجتماعی، خبری، هنری، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی باشد که در عکاسی تبلیغاتی مدرن مسائل اجتماعی با پیام مورد نظر ترکیب می‌شود تا در جلب نظر مخاطبین موفقیت بیشتری به‌ دست آورد.  عكاسی صنعتی زير مجموعه‌ی عكاسی تبليغاتی است.

 


- ويژگی‌هاي يك عكس تبلیغاتی خوب:


وادار کردن مخاطب به تامل و تحلیل 

عناصر موجود نشان‌گر موضوع و پیام مورد نظر باشند

فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات

نشانگر روانشناسی، رفتارشناسی و سبک زندگی مردم و خلاقیت و داشتن ویژگی‌های عکسِ با کیفیت مانند نور، كادر، تركيب رنگ و تركيب بندی مناسب، می‌باشند.