فناوری اطلاعات


فناوري عبارت است از گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عدد كه با استفاده از ابزارهای رايانه‌اي و مخابراتی صورت پذيرد.

 صرف نظر از تعاريف متنوع و دامنه وسيع كاربرد فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف زندگي بشري، دسترسي سريع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي و فارغ از محدوديتهاي زماني محوري ترين دستاورد اين فناوري است.

 بر همين اساس نظريه‌هايي مانند ايجاد دولتهاي الكترونيكي، شهرهاي الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، و تجارت الكترونيكي مطرح گرديد و ظرف چند سال اخير در برخي از كشورها پيشرفتهاي قابل توجهي نموده است. مزاياي عملي شدن اين نظريه‌ها استفاده از فناوري اطلاعات را به يك بحث جهاني و قابل توجه جوامع مختلف مبدل كرده است.

راحت طلبی و صرف انرژی و زمان و هزینه از مهمترین دستاوردهای این تکنولوژی می باشد.

گروه فناوری اطلاعات سپنج در زمینه های مشارکت با دولیت و بهینه سازی ساختارهای شهروند مدارا در حوزه IT و همچنین ورود به بخش هایی از تکنولوژی VAS با رویکرد segmentation بازار در بسیاری از حوزه ها آماده خدمت رسانی به افراد حقیقی و حقوقی می باشد.

طراحی اپلیکیشن های مختلف و بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف بلند پایه الکترونیک محور از جمله خدمات این مجموعه میب اشدذ که در آینده با جزییات بیشتری از این مجموعه آشنا خواهید شد.