نشریات و جراید

نشریات و مجلات و ویژه نامه های سازمانی از موارد قابل تامل در هزینه های یک سازمان می باشد که در صورت به روز نبودن وعدم اجرا و تهیه و طراحی مناسب میتواند به سایر هزینه های اضافه سازمان اضافه گردد.

تجربه سالیان حضور در نشریات و ویژه نامه های و مجلاتی همچون: نشریه تخصصی "دنیای اسب" و همچنین ویژه نامه ها و نشریات درون سازمانی بانک سامان و پرداخت اکترونیک کیش و سایر نهادهای دولتی و نیمه خصوصی این آمادگی و تجربه و تخصص رابه ما داده است تا در تدوین و تبیین و طراحی و نشر چنین مواردی یاریگر مجموعه های کلا شما عزیزان باشیم.