اهمیت ویترین و دکوراسیون کسب و کار در فضای مجازی

ویترین مغازه یا دکوراسیون داخل و خارج منزل، فروشگاه و اداره تا چه میزان برای شما اهمیت دارد؟

این اهمیت به چه علتی است؟ آیا نیاز به توضیح دارد؟

طبیعتاً قبل از اینکه مخاطب به توانایی های شما در هر عرصه ای، از فردی تا خدماتی، پی ببردف این ظاهر شما و ظاهر محیط اطراف شماست که با او سخن می‌گوید.

رازی کردن افراد برای حضور در مکانی نازیبا و زشت که حس خوبی در آن‌ها القا نمی‌کند، همواره دشوار و چه بسا ناممکن باشد. طبیعی هم است؛ دشوار بتوان افراد را با بهانه کیفیت مطلوب اجناس یا خدمات به فروشگاه یا اداره ای زشت، کثیف و نازیبا کشاند.

 

همین امر موجب می‌شود تا فروشنده‌ها به ظاهر فروشگاه و در رأس و قبل از آن به ویترین فروشگاه توجه ای خاص داشته باشند و گاه با صرف هزینه‌های گزاف، متخصصانی را برای به عهده گرفتن چیدمان ویترین و دکوراسیون به استخدام در آورند.

 

بنابراین، مخاطب قبل از اینکه با شما برخوردی داشته باشد و حتی پس از آن، از روی دکوراسیون و ویترین‌هایی که شما در محیط کاری یا زندگی خود به او نشان می‌دهید شما را قضاوت کرده و تصمیمش برای مراجعه یا عدم مراجعه به شما در نوبت‌های آتی را اتخاذ می‌کند.

 

این ویترین و دکوراسیون در عصر ارتباطات امروزی، چیزی نیست جز وبسایت؛آری، وبسایت نماد شرکت، فروشگاه و فعالیت و حضور شما در عرصه مجازی است، جایی که انسان‌ها امروز ابتدا به آنجا مراجعه و از بین گزینه‌های فراوان پیش روی‌شان، یکی را انتخاب می‌کنند. بنابراین کار از نگریستن به ظاهر و دکوراسیون فیزیکی شما گذشته است و این ویترین و دکوراسیون مجازی شخص یا فعالیت شماست که مخاطب را به سمت شما می‌کشاند.

امیدواریم در طراحی این دکوراسیون، به خوبی عمل کنید.